Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10

Історія

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України – одна з найстаріших державних експертних установ України, створений 4 липня 1913 року, як Кабінет науково-судової експертизи при прокурорі Київської судової палати.

Функції кабінету полягали у проведенні судових експертиз за завданням органів досудового слідства та судів; розробці та створенні методів та методик дослідження речових доказів у кримінальних та цивільних справах; проведенні роз’яснювальної роботи з органами, які призначають судові експертизи; участі у наукових конференціях (з’їздах) криміналістів і судових медиків.

У 1925 році Кабінет реорганізується в Інститут науково-судової експертизи, який укомплектовується фахівцями зрізних галузей знань - юристами, хіміками, біологами, медиками, фізиками, психіатрамита ін.

Пріоритетним напрямком в ці роки стає науково-дослідна робота, в якій важливе місце займали питання ідентифікації вогнепальної зброї, мікрофотографії, визначення групової належності крові, токсикологічний аналіз, розробка методів руйнування органічних речовин та визначення алкалоїдів, розробка теоретичних питань криміналістики.

Велика Вітчизняна війна припиняє діяльність інституту, відновлення якої відбувається у 1944 році.

У 50-ті та 60-ті в інституті ведеться розробка високочутливих фізичних і хімічних методів дослідження речових доказів з метою визначення природи речовин, їх загальної групової належності та єдиного джерела походження, методик порівняльного аналізу лікарських сполук, зразків ґрунтів тощо, а також визначення слідів пострілу з близької відстані.

З 1964 року Київський НДІСЕ стає головною установою з видання міжвідомчого науково-методичного збірника «Криминалистика и судебная экспертиза», в якому висвітлюються проблеми теорії криміналістики і судової експертизи, тактики і методики розслідування окремих видів злочинів, питання щодо розробок нових та вдосконалення вже існуючих методів та методик проведення різних видів судових експертиз.

За період існування збірника вийшло з друку 60 його випусків.

Наприкінці 80-х років створюються нові лабораторії: товарознавчих, будівельно-технічних, судово-економічних, комп’ютерних, фоноскопічних та лазерних досліджень.

У 1990 році створюється Тернопільське відділення інституту, у 1998 – Вінницьке та Черкаське відділення, у 2001 – Чернігівське, у 2009 – Житомирське, у 2012 році – Хмельницьке.

Сьогодні Інститут є однією з провідних судово-експертних установ, де працює досвідчений колектив з відомих вчених, професіоналів у галузях судової експертизи, які мають необхідну для проведення більшості видів експертних досліджень кваліфікацію, а також обладнання відповідного рівня, та проводить плідну роботу з виконання судових експертиз і досліджень, створення належної доказової бази.

Починаючи з моменту утворення, Інститут забезпечує на високому науково-методичному рівні діяльність судів усіх рівнів, слідчих органів МВС України, Служби безпеки України, органів прокуратури, митних органів та інших відомств, за завданнями яких виконується весь спектр криміналістичних, традиційних і нових видів судових експертиз.

За більше, ніж 100 років існування, фахівцями Інституту виконано більше 600 тисяч експертиз, у тому числі близько 450 тисяч - за роки незалежності України, опубліковано більше 960 наукових робіт і виконано більше 280 науково - дослідних розробок.

Значний відсоток експертиз, що призначаються до Київського НДІСЕ – це складні та багатооб’єктні експертизи, у резонансних кримінальних справах тощо. Інститутом виконуються експертизи за 94 експертними спеціальностями.Особливо популярними є експертизи з дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; комп'ютерно - технічна та почеркознавча експертизи, судово - технічна експертиза документів.

Деякі види судових експертиз проводяться в судово - експертних установах системи Мін'юсту України: авторознавча, психологічна, будівельно - технічна, екологічна, земельно - технічна, дорожньо-технічна, залізнично-транспортна експертизи, а також експертиза з охорони праці.

Експертами Інституту проводяться експертизи в галузі телекомунікаційних систем і засобів, в рамках яких вирішуються актуальні питання, пов'язані з несанкціонованим доступом до телекомунікаційних систем і окремих інформаційних ресурсів.

Особливо затребуваними в цьому напрямку на даний час є дослідження, пов'язані з вивченням шкідливого програмного забезпечення.

Активно проводиться робота по акредитації судово-експертних лабораторій на відповідність міжнародним стандартам діяльності.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз атестовано відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 у сфері дослідження наркотичних засобів рослинного походження, дослідження та випробування вогнепальної зброї та патронів до неї, холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів, вибухових пристроїв, дослідження знарядь, інструментів та їх слідів, дослідження взуття та його слідів, дослідження з встановлення інформації серед існуючої та раніше видаленої на цифрових носіях (атестат про акредитацію № 2Н1141 від 20.12.2013).

У 2015 році було запроваджено нові види експертиз, а саме військова та психологічна експертиза.

Крім того, одним з основних напрямків діяльності Інституту є науково-дослідна робота, спрямована на підвищення ефективності наукових досліджень в галузі судової експертизи, розробку теоретичних, процесуальних питань судової експертизи, а також методик і методів судової експертизи з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

Співробітники КНДІСЕ брали участь у розробці двох Національних стандартів України, за їх винаходами отримано 6 патентів.

Результати наукових досліджень відповідають світовому рівню, про що свідчить чимало охоронних документів та патентів.

Інститут має міжнародний авторитет як активний розробник нових методик досліджень речових доказів.Співробітники інституту беруть активну участь в українських та міжнародних симпозіумах, конференція, семінарах, приймають участь у проведенні комісійних експертиз спільно з фахівцями інших експертних установ України та інших держав.