Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10

Генеральний департамент регулювання грошового обігу

Про введення в обіг пам`ятної монети
«100 років Київському науково-
дослідному інституту судових експертиз»

Національний банк України вводить в обіг 3 липня 2013 року пам'ятну монету «100 років Київському науково-дослідному інституту судових експертиз» номіналом 5 гривень, присвячену одній з найстаріших державних експертних установ України, що розпочала свою діяльність у 1913 році як Кабінет науково-судової експертизи при прокурорі Київської судової палати. Пройшовши складний шлях, інститут став однією з провідних установ судово-експертного забезпечення, де працюють висококваліфіковані судові експерти.

Монету відкарбовано з використанням сучасних технологій виготовлення біметалевих монет: зовнішнє коло – мідно-нікелевий сплав, внутрішнє – нордік (CuAl5Zn5Sn1), категорія якості карбування – «спеціальний анциркулейтед», діаметр – 28,0 мм, маса – 9,4 г, тираж – 15000 штук. Гурт монети – секторальне рифлення.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, по колу написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П'ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч – рік карбування монети – 2013, ліворуч – логотип Монетного двору Національного банку України, у центрі – логотип інституту.

На реверсі монети зображено будівлю інституту, під якою напис – 100/ РОКІВ та по колу розміщено напис КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптори: Володимир Дем'яненко, Анатолій Дем'яненко.

Пам'ятна монета є дійсним платіжним засобом України та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.