Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10

Безпеки життєдіяльності

  • Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

Основними завданнями експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності є:

- установлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії;

- установлення механізму нещасного випадку, аварії;

- установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо;

- установлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку, аварії;

- визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов'язана з нещасним випадком;

- установлення відповідності кваліфікації суб'єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;

- установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв'язків між діями (бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку, аварії тощо;

- визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці.