Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10

Біологічна

  • Дослідження об’єктів рослинного походження
  • Дослідження об’єктів тваринного походження

Основними завданнями біологічної експертизи є:

- установлення належності об'єктів тваринного та рослинного походження (далі - біологічне походження) до конкретного біологічного таксона (родини, роду, виду тощо), а також виявлення мікрооб'єктів зазначеного походження в будь-якій масі або на предметах обстановки місця події (предметах-носіях);

- установлення спільної родової (групової) належності декількох порівнюваних об'єктів;

- установлення належності об'єктів біологічного походження до одного цілого;

- визначення біологічних характеристик стану об'єкта, у тому числі зернових та зернобобових культур (стадії розвитку організму, причин та часу змін його стану, механізму пошкодження тощо);

- установлення належності об'єктів рослинного походження до наркотичних засобів.