Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10

Комп’ютерно-технічна та телекомунікаційна

  • Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

До основних завдань експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів належать:

- установлення робочого стану комп'ютерно-технічних засобів;

- установлення обставин, пов'язаних з використанням комп'ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення;

- виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп'ютерних носіях;

- установлення відповідності програмних продуктів певним версіям чи вимогам на його розробку.

  • Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

Основними завданнями експертизи телекомунікаційних систем та засобів є:

- визначення характеристик та параметрів телекомунікаційних систем та засобів;

- встановлення фактів та способів передачі (отримання) інформації в телекомунікаційних системах;

- встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів та інформації у сфері телекомунікацій;

- визначення якості надання телекомунікаційних послуг на рівні їх споживання;

- встановлення конфігурації та робочого стану телекомунікаційних систем та засобів;

- встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних категорій телекомунікаційних систем та засобів;

- дослідження алгоритмів обробки інформації та її захисту у сфері телекомунікацій.