Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10

Матеріалів, речовин та виробів

 • Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
 • Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
 • Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
 • Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
 • Дослідження скла, кераміки та виробів з них
 • Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та
 • прекурсорів
 • Дослідження спиртовмісних сумішей
 • Дослідження ґрунтів
 • Дослідження металів і сплавів
 • Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі
 • Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
 • Дослідження харчових продуктів
 • Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

Основними завданнями, спільними для всіх підвидів експертиз матеріалів і речовин, є:

- виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин (частинок фарби, слідів паливно-мастильних матеріалів, слідів металізації, мікроволокон, частинок наркотичних засобів тощо);

- визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо);

- установлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин;

- установлення походження матеріалів і речовин з певного джерела.

Вирішення питання про походження матеріалів і речовин з певного джерела залежить від ряду особливостей об'єкта, а також від наявності в конкретній установі потрібного обладнання та спеціалістів. Тому з приводу постановки цього питання доцільно попередньо отримати консультацію у експерта (спеціаліста).