Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10

Перелік видів судових експертиз та експертних спеціальностей

Види та підвиди судових експертиз Індекси Види експертних спеціальностей
Почеркознавча та лінгвістична 1.1 Дослідження почерку і підписів
1.2 Лінгвістичне дослідження писемного мовлення
1.3 Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Технічна експертиза документів 2.1 Дослідження реквізитів документів
2.2 Дослідження матеріалів документів
2.3 Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
Експертиза зброї 3.1 Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї
3.2 Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу
3.3 Дослідження холодної зброї
3.4 Дослідження зброї з некінетичним принципом ураження
3.5 Дослідження гранатометів та ствольної артилерійської зброї
3.6 Дослідження ракетно-реактивної зброї
Трасологічна 4.1 Дослідження слідів людини та слідів тварини
4.2 Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами
4.3 Криміналістичне дослідження транспортних засобів
4.4 Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків
4.5 Дослідження холодної зброї
4.6 Дактилоскопічні дослідження
Вибухово-технічна 5.1 Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
5.2 Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху
Фототехнічна, портретна та голографічних зображень 6.1 Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
6.2 Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями
6.3 Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів
Відео-, звукозапису 7.1 Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису
7.2 Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ
7.3 Лінгвістичне дослідження усного мовлення
Матеріалів, речовин та виробів 8.1 Дослідження лакофарбових матеріалів і покриттів
8.2 Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них
8.3 Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
8.4 Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
8.5 Дослідження скла, кераміки та виробів з них
8.6 Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
8.7 Дослідження спиртовмісних сумішей
8.8 Дослідження ґрунтів
8.9 Дослідження металів і сплавів
8.10 Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі
8.11 Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин
8.12 Дослідження харчових продуктів
8.13 Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Біологічна 9.1 Дослідження об’єктів рослинного походження
9.2 Дослідження об’єктів тваринного походження
Інженерно-транспортна 10.1 Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод
10.2 Дослідження технічного стану транспортних засобів
10.3 Дослідження деталей транспортних засобів
10.4 Транспортно-трасологічні дослідження
Безпеки життєдіяльності 10.5 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Будівельно-технічна 10.6 Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
Земельно-технічна 10.7 Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками
Пожежно-технічна 10.8 Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки
Комп’ютерно-технічна 10.9 Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів
Оціночно-будівельна 10.10 Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд
Залізнично-транспортна 10.11 Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди
10.12 Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту
10.13.1 Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії
10.13.2 Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії
Оціночно-земельна 10.14 Оцінка земельних ділянок
Гірничотехнічна 10.15 Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах
Дорожньо-технічна 10.16 Дорожньо-технічні дослідження
Телекомунікаційна 10.17 Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів
Електротехнічна 10.18 Дослідження технічної експлуатації електроустаткування
Інженерно-екологічна 10.19 Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об'єкти довкілля
Експертиза з питань землеустрою 10.20 Дослідження з питань землеустрою
Економічна 11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій
11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
Товарознавча 12.1 Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів
Автотоварознавча 12.2 Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
Транспортно-товарознавча 12.3 Оцінка судноплавних засобів
12.4 Оцінка літальних апаратів
Експертиза військового майна 12.5 Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння
Експертиза у сфері інтелектуальної власності
Літературних і художніх творів 13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші
13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення 13.2
Винаходів і корисних моделей 13.3 Дослідження,пов’язані із винаходами і корисними моделями
Промислових зразків 13.4 Дослідження, пов’язані з промисловими зразками
Сортів рослин і порід тварин 13.5.1 Дослідження, пов’язані із сортами рослин
13.5.2 Дослідження, пов’язані з породами тварин
Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень 13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
Топографій інтегральних мікросхем 13.7 Дослідження, пов’язані з топографіями інтегральних мікросхем
Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій 13.8 Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
Економічна у сфері інтелектуальної власності 13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності
Психологічна 14.1 Психологічні дослідження
Мистецтвознавча 15.1 Мистецтвознавчі дослідження
Військова 16.1 Військові дослідження