Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10

Технічна експертиза документів

  • Дослідження реквізитів документів

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:

- установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;

Важливо. Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.

- виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл;

- установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;

- визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;

- установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки.

  • Дослідження матеріалів документів

До основних завдань експертизи друкарських форм відноситься:

- установлення особливостей виготовлення друкарських засобів (форм) і
відображення їх у відбитках;

- установлення належності літер певному комплекту шрифту;

- установлення типу, системи, марки, моделі та інших класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машинки, касові, телеграфні, інші літерно-цифрові апарати), ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків; установлення зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машинці;

- установлення типу та ідентифікація комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документами;

- установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність
часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа;

Важливо. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та становлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
  • Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

Даною експертизою вирішуються витання установлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), та їх спільної (різної) родової (групової) належності та визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних записів у документах.

Додаткову інформацію наведено у п. 3 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами).