Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10

Підготовка фахівців

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ, ЯКІ НЕ Є ПРАЦІВНИКАМИ ДЕРЖАВНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ

Київський НДІСЕ проводить підготовку фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта, що здійснюється згідно з Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5.

Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

Фахівець, який має намір пройти підготовку (стажування) в Київському НДІСЕ, подає: заяву про зарахування на підготовку (стажування); копію диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста/бакалавра з додатками до них); відомості про відсутність судимості; копії трудової книжки та першої, другої сторінок паспорта.

Документи для проходження стажування з відповідної(их) експертної(их) спеціальності(ей) з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем до Київського НДІСЕ не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

Проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України.

Заява для проходження підготовки/стажування

Прийом відвідувачів з питань присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України.

Прийом відвідувачів з питань присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюється в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України, кожного четверга у період з 14:00 до 16:00.Попередній запис на прийом у четвер здійснюється у понеділок та середу за телефоном (044)-200-29-33 у період з 09:00 до 17:00.

Додаткова інформація за телефоном (044)-200-29-33 Людмила Вікторівна Цвик