Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6
Телефон:(044) 200-29-10

Українські партнери

Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України

http://dndekc.mvs.gov.ua/

Національна академія внутрішніх справ України

http://www.naiau.kiev.ua/

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ КПІ)

http://kpi.ua/

Академія адвокатури України (ААУ)

http://aau.edu.ua/

Асоціація "Українські акредитовані органи з оцінки відповідності" (УкрАО)

http://ukrao.com.ua/

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Українське бюро лінгвістичних експертиз

http://lingvoexpert.org.ua/

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

https://nabu.gov.ua/

Національна академія прокуратури України (НАПУ)

http://www.ap.gp.gov.ua/ua/index.html

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ)

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Громадська рада Державної служби України з надзвичайних ситуацій

http://www.dcs.gov.ua/content/civic_mns.html

Асоціація «Земельна спілка України»

http://zsu.org.ua/

ТОВ «Авіаційний розрахунковий центр»

[email protected]

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

www.dsiu.gov.ua

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

Національний університет державної податкової служби України (НУДПСУ)

http://www.nusta.edu.ua/

Національний університет «Острозька академія»

http://www.oa.edu.ua/

Національний університет «Львівська політехніка»

http://www.lp.edu.ua/

Національний транспортний університет

http://www.ntu.edu.ua/

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

http://www.univ.kiev.ua/

Київський університет права

http://kul.kiev.ua/

Національна академія наук України

http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту Державної інспекції техногенної безпеки України (УкрНДІЦЗ)

Повітряні сили Збройних Сил України

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

http://www.mil.gov.ua/zndi/

ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч»»

http://www.luch.kiev.ua/index.php/ru/

ДП «Антонов»

http://www.antonov.com/?lang=ua

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів

[email protected]

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича

http://www.materials.kiev.ua/

Інститут металофізики ім. Г.В. Кудрюмова

http://www.imp.kiev.ua/

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

http://paton.kiev.ua/

ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

http://www.yuzhnoye.com/

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

http://www.nbaai.gov.ua/index.html?lang=ua

Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ)

www.ukrcsm.kiev.ua/